Dịch vụ Huấn luyện chuyển giao công nghệ

  • 17/05/2017
  • |
  • Administrator
  • |

Chúng tôi chuyển giao những phương pháp và công nghệ mới nhất qua các khóa huấn luyện chuyên sâu, các buổi hội thảo chuyên đề nhằm đào tạo Kỹ thuật có cấp chứng chỉ của chính hãng, và huấn luyện kinh nghiệm triển khai Hệ thốn theo tiêu chuẩn quốc tế.

Sau khi kết thúc các buổi học và đạt kết quả kiểm tra, người tham dự sẽ được cấp chứng chỉ có giá trị quốc tế do Commscope, AXIS Communucations, EnDenius...

TAGS:

Chia sẻ bài viết