Chào mừng đến với QD.TEK

Chúng tôi cung cấp các giải pháp, công nghệ và cơ sở hạ tầng tối ưu – tất cả trong một nền tảng hoàn chỉnh để giúp khách hàng giảm thiểu Chi Phí Đầu Tư và đạt được mục tiêu kinh doanh.

Là thành viên của Quang Dũng Group, QD.TEK giữ vững cam kết “Uy tín & Chất lượng” và tầm nhìn kinh doanh bền vững của Nhóm Cty Quang Dũng, mang giá trị và lợi ích đến cho Khách hàng, Đối tác, và Nhà sản xuất.”

Ông Lý Anh Dũng

Chủ tịch HĐQT GreenFeed

Đồng sáng lập GreenFeed Group

Đồng sáng lập QD.TEK

Tầm nhìn

“Hạ tầng là nền tảng rất quan trọng, và đóng góp cho giá trị thành công của các doanh nghiệp.
Nơi tinh hoa hội tụ

Ngô Trường Đà
Chủ tịch HĐQT
Đồng sáng lập

Sứ mệnh

“Kết nối các thương hiệu dẫn đầu ngành công nghệ để cung cấp cho doanh nghiệp giải pháp tổng thể với chất lượng cao nhất.”

Đặng Thạch Quân
Thành viên HĐQT
Đồng sáng lập

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông NGÔ TRƯỜNG ĐÀ
Chủ tịch HĐQT
Đồng sáng lập

Ông ĐỖ CAO BẰNG
Phó chủ tịch HĐQT

Ông BÙI HUY LONG
Thành viên HĐQT

Ông NGUYỄN VĂN HIẾN
Thành viên HĐQT

Ông ĐẶNG THẠCH QUÂN
Thành viên HĐQT
Đồng sáng lập

Ông LÝ ANH DUY QUANG
Thành viên HĐQT

Ông TÔN TÍCH PHƯƠNG 
Thành viên HĐQT

BAN ĐIỀU HÀNH

Ông Nguyễn Tùng Lâm
Tổng Giám Đốc

GIÁ TRỊ CỐT LỖI

Tầm nhìn

“Hạ tầng là nền tảng quan trọng, đóng góp cho giá trị thành công của doanh nghiệp.
Nơi tinh hoa hội tụ

Ngô Trường Đà
Chủ tịch HĐQT
Đồng sáng lập

Sứ mệnh

“Kết nối các thương hiệu dẫn đầu ngành công nghệ để cung cấp cho doanh nghiệp giải pháp tổng thể với chất lượng cao nhất.”

Đặng Thạch Quân
Thành viên HĐQT
Đồng sáng lập

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông NGÔ TRƯỜNG ĐÀ
Chủ tịch HĐQT
Đồng sáng lập

Ông ĐỖ CAO BẰNG
Phó chủ tịch HĐQT

Ông BÙI HUY LONG
Thành viên HĐQT

Ông NGUYỄN VĂN HIẾN
Thành viên HĐQT

Ông ĐẶNG THẠCH QUÂN
Thành viên HĐQT
Đồng sáng lập

Ông LÝ ANH DUY QUANG
Thành viên HĐQT

Ông TÔN TÍCH PHƯƠNG 
Thành viên HĐQT

BAN ĐIỀU HÀNH

Ông Nguyễn Tùng Lâm
Tổng Giám Đốc

GIÁ TRỊ CỐT LỖI

Tầm nhìn

“Hạ tầng là nền tảng rất quan trọng, và đóng góp cho giá trị thành công của các doanh nghiệp.
Nơi tinh hoa hội tụ

Ngô Trường Đà
Chủ tịch HĐQT
Đồng sáng lập

Sứ mệnh

“Kết nối thương hiệu dẫn đầu ngành công nghệ cung cấp cho doanh nghiệp giải pháp tổng thể chất lượng cao nhất.”

Đặng Thạch Quân
Thành viên HĐQT
Đồng sáng lập

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông NGÔ TRƯỜNG ĐÀ
Chủ tịch HĐQT
Đồng sáng lập

Ông ĐỖ CAO BẰNG
Phó chủ tịch HĐQT

Ông BÙI HUY LONG
Thành viên HĐQT

Ông NGUYỄN VĂN HIẾN
Thành viên HĐQT

Ông ĐẶNG THẠCH QUÂN
Thành viên HĐQT
Đồng sáng lập

Ông LÝ ANH DUY QUANG
Thành viên HĐQT

Ông TÔN TÍCH PHƯƠNG 
Thành viên HĐQT

BAN ĐIỀU HÀNH

Ông Nguyễn Tùng Lâm
Tổng Giám Đốc

GIÁ TRỊ CỐT LỖI

Năng lực và cam kết

Đối với Nhà sản xuất:
Xây dựng, phát triển,và bảo vệ thương hiệu của Nhà sản xuất tại thị trường Việt Nam
Kênh phân phối & dự án bao phủ toàn quốc
Dịch vụ trước & sau bán hàng hoàn chỉnh
Sản phẩm bổ trợ giải pháp

Đối với Khách hàng:
Mang đến cho khách hàng sự an tâm bằng sản phẩm chất lượng, thương hiệu uy tính, và dịch vụ giá trị gia tăng
Hiểu nhu cầu khách hàng
Khảo sát & tư vấn giải pháp
Hệ thống Đối tác có năng lực & đạt chuẩn
Thiết kế giải pháp tích hợp
Giải pháp đã được chứng minh
Hỗ trợ cấp độ 2

Đối với Đối tác:
Đóng góp cho thành công của đối tác với giải pháp phù hợp, dịch vụ kỹ thuật, giao nhận, và tài chính chuyên nghiệp
Hỗ trợ & Bảo vệ dự án
Hỗ trợ kỹ thuật & Công nghệ
Hợp tác bán hàng
Giải pháp rộng & hoàn chỉnh
Một nguồn cung cấp tin cậy
Kiến thức & Kinh nghiệm đã được kiểm chứng

Triết lý kinh doanh

Mục tiêu

Hạ tầng là nền tảng quan trọng đóng góp giá trị cho thành công của doanh nghiệp