COMMSCOPE MIỄN PHÍ CÁC KHÓA HỌC ONLINE
  • Administrator
  • |
  • 15/05/2020
  • |
  • 788 Lượt xem

CommScope, với mong muốn hỗ trợ Khách hàng và Đối tác, đang miễn phí hơn 50 khóa học online trên hệ thống CommScope Infrastructure Academy từ ngày 24/03/2020 - 31/05/2020. Hiện tại còn khoảng 3 tuần nữa thì sẽ kết thúc thời gian miễn phí này, rất mong Quý Khách hàng và Đối tác hoàn thành sớm các khóa học, và lấy được những chứng chỉ hữu ích cho mình.

MỘT SỐ KHÓA HỌC TIÊU BIỂU MIỄN PHÍ!

➖ SP5602           SYSTIMAX Sales Solutions              USD 95.00

➖ SP6550           Introduction to In Building Wireless    USD 195.00

➖ SP8850           Pre-Terminated Data Centre Solutions   USD 295.00

➖ SP4420           Fiber Optic Infrastructure Specialist   USD 295.00

➖ GL5555           Certified imVision Support Specialist   USD 895.00

➖ SP7700           Cabling for Intelligent Buildings   USD 195.00

➖ SP7710           Security Design Engineering   USD 95.00

➖ SP6105 Microwave Radio Antenna Link Fundamentals  USD 195.00

➖ SP6107 HELIAX FiberFeed Certification  USD 75.00

➖ SP6550 Inbuilding RF Wireless Fundamentals  USD 195.00

➖ SP6700 Microwave Path Engineering Fundamentals  USD 495.00

➖ SP6710 Microwave Path Design  USD 895.00

 

>>> Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên h:

CTY PHÂN PHỐI CÔNG NGHỆ QUANG DŨNG

Tầng 20 Tòa nhà Centec 72-74, Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP.HCM, VN
Điện thoại: +84 28 3521 0585
Fax: +84 28 3521 0584
Email: info@qdtek.vn

- Anh Lưu Lê Qui Nhơn – Phụ Trách Kinh Doanh CommScope Phía Nam -  Nhon.Luu@commscope.com  +84 931 788 211

- Anh Lê Đức Tiến – Phụ Trách Kinh Doanh CommScope Phía Bắc - DucTien.Le@commscope.com  +84 902 958 333

- Chị Nguyễn Thị Minh Châu - Phụ Trách Kênh Bán Hàng - Mc.Nguyen@commscope.com  +84 903 601 903

- Anh Nguyễn Huy Hoàng – Kỹ Sư Hệ Thống - HuyHoang.Nguyen@commscope.com  +84 903 01 6694

- Anh Trương Quốc Sự – Kỹ Sư Hệ Thống - Truong.Su@commscope.com  +84 96 239 4455

 

!!! Đối tác NETCONNECT/SYSTIMAX

Các khóa học để lấy Chứng nhận Đối tác

NETCONNECT/SYSTIMAX không nằm trong gói ưu đãi miễn phí trên. Tùy thuộc vào số lượng nhân viên, cách tiết kiệm nhất để tham gia khóa đào tạo này là thông qua CommScope Training Passport (giảm 20%, từ 1/4/2020 - 31/5/2020)

- Các khóa học NETCONNECT  https://www.commscopetraining.com/courses/act -netconnect-uniprise/

- Các khóa học SYSTIMAX  https://www.commscopetraining.com/courses/systimax/

**Xin lưu ý: nếu bạn trở thành Đối tác SYSTIMAX của CommScope, bạn sẽ mặc nhiên và đồng thời được công nhận là Đối tác NETCONNECT, mà không cần phải hoàn thành thêm các khóa học NETCONNECT.

DANH SÁCH CÁC KHÓA HỌC ĐƯỢC MIỄN PHÍ (24/03/2020- 31/05/2020)

- CÁC KHÓA HỌC ENTERPRISE 

SP5602      SYSTIMAX Sales Solutions

WR9100    Introduction to Structured Cabling Solutions

WR9415    Rapid Fiber Panel and FPX

WR9416    Optical Distribution Frame Solutions

WR9417    FiberGuide System Overview and Key Installation Considerations

WR9301    Best Practice for Patch Cord Management

WR9440    Wide Band Multimode Fiber and Short Wavelength Division Multiplexing

SP6550      Introduction to In Building Wireless

WR9701    Introduction to Smart Cities & Buildings

WR9702    The 4th Utility Concept

WR9705    Cabling for IP and LED Lighting Systems

SP8850      Pre-Terminated Data Centre Solutions

SP4420      Fiber Optic Infrastructure Specialist

GL5555     Certified imVision Support Specialist

WR9551    CommScope imVision Controller X

WR9552    Documenting Campus Connections with imVision

SP7700      Cabling for Intelligent Buildings

SP7710      Security Design Engineering

WR9418    Design and Installation of CommScope's Powered Fiber Cable System

 

- CÁC KHÓA HỌC THIẾT KẾ CƠ SỞ HẠ TẦNG CÁP QUANG

SP1000      Infrastructure for Broadband Applications

SP1010      CommScope Broadband Drop Solutions

SP1020      CommScope Broadband OSP Fiber Solutions

SP1040      CommScope Broadband Trunk and Distribution Solutions

SP1050      CommScope Broadband ConQuest Solution

SP1100      CommScope Broadband Drop Installation Fundamentals

WR9101    Basic Theory of Broadband Cable Systems

WR9110    Carrier Virtualization with SDN and NFV

WR9421    FTTx Optical Systems

WR9422    FTTx Cable and Connector Fundamentals

WR9423    FTTx Architectures

WR9424    FTTx Loss Budgets

WR9425    FTTx Connectivity for the CO/HE/DC

WR9426    FTTx Connectivity for the ODN

WR9411    FOSC 450 Cable Preparation & Installation

WR9412    FOSC 600 Cable Preparation & Installation

WR9413    Fiber Distribution Hub 3000

WR9414    Fiber-to-the-Premises Plug & Play

WR9415    Rapid Fiber Panel and FPX

WR9416    Optical Distribution Frame Solution

- CÁC KHÓA HỌC VỀ MẠNG KHÔNG DÂY WIRELESS 

SP6000      Understanding the RF Path

SP6101      Connector Attachment Certification

SP6103      Connector Attachment for CNT Braided Coax

SP6104      RET ATC200 System

SP6105      Microwave Radio Antenna Link Fundamentals

SP6107      HELIAX FiberFeed Certification

SP6140      RET Antenna Systems

SP6550      Inbuilding RF Wireless Fundamentals

SP6700      Microwave Path Engineering Fundamentals

SP6710      Microwave Path Design

WR9610    Looking after LTE Infrastructure, Looking forward to 5G 

TAGS:

Chia sẻ bài viết