2N SIP Mic – QD.TEK

2N SIP Mic

Liên hệ

Bàn điều khiển hội thoại thực hiện các chức năng giao tiếp thông báo như một hệ thống âm thanh công cộng