DES-1210 Series/Dlink – QD.TEK

DES-1210 Series/Dlink

Liên hệ

Là dòng Fast Ethernet Smart Managed Switches  được chế tạo cho nhu cầu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ mà không có yêu cầu phức tạp hoặc tốn kém chi phí.