DGS-1250 Series/Dlink – QD.TEK

DGS-1250 Series/Dlink

Liên hệ

Là dòng Standard Smart Managed Gigabit Switches với cổng uplink lên tới 10G và quản lý bảo mật lớp 2, lớp 3 lite.