DGS-3130 Series/Dlink – QD.TEK

DGS-3130 Series/Dlink

Liên hệ

Là dòng Gigabit Layer 3 Stackable Managed Switches được quản lý và thiết kế xếp chồng lên nhau để giúp kết nối người dùng cuối trong một mạng truy cập Ethernet doanh nghiệp hoặc metro an toàn.