Fixed box cameas – QD.TEK

Fixed box cameas

Liên hệ

Camera dạng vỏ che đáp ứng tốt mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Camera sử dụng ống kính rời chuẩn gắn