Positioning cameras – QD.TEK

Positioning cameras

Liên hệ

Camera theo dõi tầm cao, phục vụ cho các nhiệm vụ giám sát máy bay, đo đạc thời tiết ….