Thermal cameras – QD.TEK

Thermal cameras

Liên hệ

Sử dụng công nghệ ảnh nhiệt để phát hiện đối tượng. Không bị ảnh hưởng bởi các điều kiện ánh sáng