Technology Day 2017 - SMART CITY INFRASTRUCTURE

Địa điểm/ Venue : Pullman Hanoi Hotel
Ngày/ Date : 27 - 10 - 2017
Thời gian/ Time : 08:00 - 16:15

 

Đăng ký tham dự

+84 888 000 669

* Quý vị vui lòng chọn tham dự sự kiện hai buổi hoặc một buổi, giúp chúng tôi phục vụ Quý vị tốt hơn.