QD.TEK MIỀN NAM THÔNG BÁO THAY ĐỔI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
  • Administrator
  • |
  • 22/05/2019
  • |
  • 585 Lượt xem

QD.TEK xin trân trọng thông báo đến Quý Khách Hàng và Đối Tác về việc thay đổi Tổng Giám Đốc và người đại diện pháp luật như sau:

+ Ông Đặng Thạch Quân thôi giữ chức vụ Tổng Giám Đốc và người đại diện pháp luật Công ty kể từ ngày 14/05/2019.

+ Ông Nguyễn Tùng Lâm được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc và người đại diện pháp luật Công ty kể từ ngày 14/05/2019.

+ Ông Đặng Thạch Quân, thành viên Hội Đồng Quản Trị, nay sẽ giữ chức Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty từ ngày 14/05/2019.

Sự thay đổi này không ảnh hưởng đến các giao dịch, quan hệ, nghĩa vụ kinh tế cũng như việc thực hiện các Hợp Đồng đã ký kết trước đây. Trong trường hợp cần thiết, Quý Khách Hàng và Đối Tác có thể thực hiện ký bổ sung các phụ lục hợp đồng kinh tế theo thay đổi mới này.

 

TAGS:

Chia sẻ bài viết