VCCA 2021: TRIỂN LÃM HỆ THỐNG AN NINH GIÁM SÁT & PHẦN MỀM PHÂN TÍCH THÔNG MINH - QD.TEK