Thiết kế hệ thống

Tư vấn

  • Tư vấn thiết kế các thành phần của hệ thống cáp cấu trúc, hệ thống giám sát an ninh và hệ thống điện.
  • Phân tích lợi ích của một hệ thống và giá trị thật sự mang đến cho nhà đầu tư
  • Áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế giúp khách hàng nhận biết nên theo tiêu chuẩn nào thì phù hợp với hệ thống và các ứng dụng của mình cần.

Huấn luyện

  • Đưa ra những giải pháp tối ưu và hiệu quả thông qua các phương án, sản phẩm có chất lượng đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng nhưng vẫn đảm bảo chi phí đầu tư.
  • Thiết lập các sơ đồ, bản vẽ hay tính toán chi tiết các thành phần của hệ thống giúp cho khách hàng hoàn thiện hồ sơ dự đoán, hồ sơ dự thầu
  • Ngoài thiết kế, chúng tôi còn tư vấn thêm cho khách hàng nhiều hệ thống phụ trợ khác nhau giúp cho hệ thống của khách hàng tăng tính an toàn trong khi hoạt động.
  • Kiểm tra tính chính xác khả thi hệ thống do khách hàng thiết kế. Chúng tôi có thể giúp khách hàng kiểm tra tính chính xác một hệ thống do khách hàng thiết kế, đưa ra các khuyến cáo, thay đổi giúp cho khách hàng có một hệ thống đúng tiêu chuẩn