Chào mừng đến với QD.TEK

Chúng tôi cung cấp các giải pháp, công nghệ và cơ sở hạ tầng tối ưu - tất cả trong một nền tảng hoàn chỉnh để giúp khách hàng giảm thiểu Chi Phí Đầu Tư và đạt được mục tiêu kinh doanh.

"Là thành viên của Quang Dũng Group, QD.TEK giữ vững cam kết "Uy tín & Chất lượng" và tầm nhìn kinh doanh bền vững của Nhóm Cty Quang Dũng, mang giá trị và lợi ích đến cho Khách hàng, Đối tác, và Nhà sản xuất."

Ông Lý Anh Dũng

Chủ tịch HĐQT GreenFeed

Đồng sáng lập GreenFeed Group

Đồng sáng lập QD.TEK

Tầm nhìn

"Hạ tầng là nền tảng quan trọng, đóng góp cho giá trị thành công của doanh nghiệp.

Nơi tinh hoa hội tụ"

Ngô Trường Đà

Chủ tịch HĐQT

Đồng sáng lập

Sứ mệnh

"Kết nối các thương hiệu dẫn đầu ngành công nghệ để cung cấp cho doanh nghiệp giải pháp tổng thể với chất lượng cao nhất."

Đặng Thạch Quân

Thành viên HĐQT

Đồng sáng lập

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 • Ông NGÔ TRƯỜNG ĐÀ
  Chủ tịch HĐQT
  Đồng sáng lập

 • Ông ĐỖ CAO BẰNG
  Phó chủ tịch HĐQT

 • Ông BÙI HUY LONG
  Thành viên HĐQT

 • Ông ĐẶNG THẠCH QUÂN
  Thành viên HĐQT
  Đồng sáng lập

 • Ông TÔN TÍCH PHƯƠNG 
  Thành viên HĐQT

BAN ĐIỀU HÀNH
 • CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI CÔNG NGHỆ QUANG DŨNG

  Ông NGUYỄN TÙNG LÂM
  Tổng Giám Đốc

 • CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUANG DŨNG MIỀN BẮC

  Ông NGUYỄN TÙNG LÂM
  Trưởng chi nhánh

Giá trị cốt lõi

Năng lực và cam kết

Đối với Nhà sản xuất:

Xây dựng, phát triển,và bảo vệ thương hiệu của Nhà sản xuất tại thị trường Việt Nam

Kênh phân phối & dự án bao phủ toàn quốc

Dịch vụ trước & sau bán hàng hoàn chỉnh

Sản phẩm bổ trợ giải pháp

Đối với Khách hàng:

Mang đến cho khách hàng sự an tâm bằng sản phẩm chất lượng, thương hiệu uy tính, và dịch vụ giá trị gia tăng

Hiểu nhu cầu khách hàng

Khảo sát & tư vấn giải pháp

Hệ thống Đối tác có năng lực & đạt chuẩn

Thiết kế giải pháp tích hợp

Giải pháp đã được chứng minh

Hỗ trợ cấp độ 2

Đối với Đối tác:

Đóng góp cho thành công của đối tác với giải pháp phù hợp, dịch vụ kỹ thuật, giao nhận, và tài chính chuyên nghiệp

Hỗ trợ & Bảo vệ dự án

Hỗ trợ kỹ thuật & Công nghệ

Hợp tác bán hàng

Giải pháp rộng & hoàn chỉnh

Một nguồn cung cấp tin cậy

Kiến thức & Kinh nghiệm đã được kiểm chứng

Mục tiêu

Hạ tầng là nền tảng quan trọng đóng góp giá trị cho thành công của doanh nghiệp