Work environment

HR policies

QDTek khẳng định vị thế là Nhà Phân Phối và Cung cấp giải pháp hàng đầu tại thị trường Việt Nam. QDTek tự hào với mạng lưới chi nhánh rộng khắp cả nước cùng đội ngũ nhân lực hùng hậu, số lượng sản phẩm dồi dào được chọn lọc từ các chủ đầu tư danh tiếng, dịch vụ khách hàng luôn được nâng cao chất lượng, chế độ đãi ngộ tốt nhất trong ngành…Đây là những điều kiện thuận lợi giúp đội ngũ nhân viên luôn an tâm công tác và cống hiến.

Recruit

No Job Position Amount Location End date