CHÀO MỪNG ĐẾN GIA ĐÌNH QD.TEK!

TRIẾT LÝ NHÂN SỰ

TẠI GREENFEED VÀ QD.TEK, CON NGƯỜI LÀ QUAN TRỌNG NHẤT. CHÚNG TÔI CAM KẾT PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ VÀ KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC LÀNH MẠNH, ĐẦY HỨNG KHỞI DỰA TRÊN NỀN TẢNG VĂN HÓA CHĂM SÓC VÀ CHIA SẺ ĐIỀU LÀNH.

 

CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ
Thu hút – Tuyển chọn – Hội nhập, đồng hành – Phát triển – Gắn kết và Giữ chân Nhân tài

Tuyển dụng

Stt Vị trí tuyển dụng Số lượng Địa điểm Ngày hết hạn
[HN] Chuyên viên Kỹ thuật 2 Hà Nội
[HCM] Chuyên viên Kỹ thuật 2 TP Hồ Chí Minh
[HN] Chuyên viên Kinh doanh 2 Hà Nội
[HCM] Chuyên viên Kinh doanh 2 TP Hồ Chí Minh