alt

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI CÔNG NGHỆ QUANG DŨNG

Head office

 • Tầng 20 Tòa nhà Centec 72-74, Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM, Việt Nam.
 • Điện thoại: +84 28 3521 0585
 • Email: info@qdtek.vn

CHI NHÁNH MIỀN BẮC

 • Tầng 2, Tòa nhà 24T3, Thanh Xuân Complex, số 6 Lê Văn Thiêm, Q. Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.
 • Điện thoại: +84 24 3795 9111/222/333
 • Email: info@qdtek.vn

CommScope

Thông tin liên hệ miền Nam

Thông tin liên hệ miền Bắc

Vertiv

Thông tin liên hệ miền Nam

 • Họ tên: Dương Nhật Lệ (Ms.)
 • SĐT: 0784983449
 • Email: le.dn@qdtek.vn

Thông tin liên hệ miền Bắc

RUCKUS Networks

Thông tin liên hệ miền Nam

Thông tin liên hệ miền Bắc

D-link

Thông tin liên hệ miền Nam

Thông tin liên hệ miền Bắc

Allied Telesis

Thông tin liên hệ miền Nam

Thông tin liên hệ miền Bắc

LS

Thông tin liên hệ miền Nam

Thông tin liên hệ miền Bắc

Ekorack

Thông tin liên hệ miền Nam

Thông tin liên hệ miền Bắc

Axis Communications

Thông tin liên hệ miền Nam

Thông tin liên hệ miền Bắc

Hanwha Vision

Thông tin liên hệ miền Nam

Thông tin liên hệ miền Bắc

Milestone

Thông tin liên hệ miền Nam

Thông tin liên hệ miền Bắc

Briefcam

Advantech

Thông tin liên hệ

CommScope

  Thông tin liên hệ miền Nam

  Thông tin liên hệ miền Bắc

Advantech

  Thông tin liên hệ miền Nam và miền Bắc

   

DZS

Norton

  Thông tin liên hệ miền Nam

  Thông tin liên hệ miền Bắc

Wasabi

  Thông tin liên hệ miền Nam

  • Họ tên: Lê Thị Phương Hoa (Ms.)
  • SĐT: 0907337814
  • Email: hoa.le@qdtek.vn

  Thông tin liên hệ miền Bắc