Commscope

Hiển thị
Sắp xếp

Cable 1C - 123-iIEE802.3

C-123, Gigabit Ethernet ( IEEE 802.3ab), 600 MHZ,305,3dB NEXT

Cable 2C - 123-iIEE802.3

C-123, Gigabit Ethernet ( IEEE 802.3ab), 600 MHZ,305,3dB NEXT

Cable 3C - 123-iIEE802.3

C-123, Gigabit Ethernet ( IEEE 802.3ab), 600 MHZ,305,3dB NEXT

Cable 4C - 123-iIEE802.3

C-123, Gigabit Ethernet ( IEEE 802.3ab), 600 MHZ,305,3dB NEXT

Cable 5C - 123-iIEE802.3

C-123, Gigabit Ethernet ( IEEE 802.3ab), 600 MHZ,305,3dB NEXT

Cable 6C - 123-iIEE802.3

C-123, Gigabit Ethernet ( IEEE 802.3ab), 600 MHZ,305,3dB NEXT

Cable 7C - 123-iIEE802.3

C-123, Gigabit Ethernet ( IEEE 802.3ab), 600 MHZ,305,3dB NEXT

Cable 8C - 123-iIEE802.3

C-123, Gigabit Ethernet ( IEEE 802.3ab), 600 MHZ,305,3dB NEXT

Cable 9C - 123-iIEE802.3

C-123, Gigabit Ethernet ( IEEE 802.3ab), 600 MHZ,305,3dB NEXT

Hãy tìm công nghệ phù hợp cho bạn

Chúng tôi sắp xếp những thứ tốt nhất cho bạn. Kết nối với chúng tôi ngay bây giờ và chúng ta hãy bắt đầu làm việc cùng nhau!
alt

Thông tin tư vấn