Các tính năng chính của giải pháp:

01 Ghi lại chính xác kết nối end-to-end giữa các thiết bị được nối mạng

Ghi lại chính xác kết nối end-to-end giữa các thiết bị được nối mạng

02 Theo dõi, trong thời gian thực, tất cả các thay đổi đối với kết nối lớp vật lý

Theo dõi, trong thời gian thực, tất cả các thay đổi đối với kết nối lớp vật lý

03 Tạo cảnh báo về những thay đổi trái phép hoặc không có kế hoạch

Tạo cảnh báo về những thay đổi trái phép hoặc không có kế hoạch

04 Đưa ra cảnh báo khi các thay đổi xảy ra trên các liên kết quan trọng

Đưa ra cảnh báo khi các thay đổi xảy ra trên các liên kết quan trọng

05 Phát hiện và theo dõi các thiết bị được kết nối mạng (bao gồm cả thiết bị chuyển mạch Ruckus)

Phát hiện và theo dõi các thiết bị được kết nối mạng (bao gồm cả thiết bị chuyển mạch Ruckus)

06 Tạo yêu cầu công việc điện tử để đội ngũ triển khai được hướng dẫn

Tạo yêu cầu công việc điện tử để đội ngũ triển khai được hướng dẫn

07 Cung cấp khả năng báo cáo đầy đủ, bao gồm cả việc tạo báo cáo tùy chỉnh

Cung cấp khả năng báo cáo đầy đủ, bao gồm cả việc tạo báo cáo tùy chỉnh

08 Xác định các tài sản CNTT không sử dụng và hệ thống cáp có sẵn để sử dụng lại

Xác định các tài sản CNTT không sử dụng và hệ thống cáp có sẵn để sử dụng lại

09 Cung cấp khả năng định nghĩa các trường thông tin của đối tượng được liên kết để theo dõi thông tin về tài

Cung cấp khả năng định nghĩa các trường thông tin của đối tượng được liên kết để theo dõi thông tin về tài

Giải pháp cung cấp

Giải pháp cáp đồng của NETCONNECT , SYSTIMAX là giải pháp cáp cấu trúc đồng và quang toàn diện của CommScope,ImVision là một nền tảng tích hợp thúc đẩy một cấp độ mới về trí thông minh trong thời gian thực, cung cấp khả năng hiển thị đối với các sự kiện ảnh hưởng đến lớp vật lý trong hệ thống mạng của bạn

Hệ thống cấu trúc Netconnect® cho mạng doanh nghiệp

Giải pháp cáp đồng của NETCONNECT& Đối với giải pháp hạ tầng cáp quang NETCONNECT

Giải pháp đáp ứng hệ thống cáp cấu trúc SYSTIMAX®

SYSTIMAX là giải pháp cáp cấu trúc đồng và quang toàn diện của CommScope.

Giải pháp quản lý các cơ sở hạ tầng tự động hoá IMVISION

ImVision là một nền tảng tích hợp thúc đẩy một cấp độ mới về trí thông minh trong thời gian thực, cung cấp khả năng hiển thị đối với các sự kiện ảnh hưởng đến lớp vật lý trong hệ thống mạng của bạn.

Hãy tìm công nghệ phù hợp cho bạn

Chúng tôi sắp xếp những thứ tốt nhất cho bạn. Kết nối với chúng tôi ngay bây giờ và chúng ta hãy bắt đầu làm việc cùng nhau!
alt

Thông tin tư vấn