Campus Smart Building Design training course

Khóa đào tạo do Commscope & Qdtek tổ chức trong tháng 11 vừa qua đã kết thúc tốt đẹp với hơn 40 đối tác khách hàng tham gia. Đây là chương trình thường niên của công ty.

Trong suốt chương trình người tham dự được đào tạo về các nội dung sau:

- AMPACT I (SP3801) – Thi công hệ thống cáp cấu trúc

- AMPACT II (SP3802) – Đo kiểm và cử lý hệ thống cáp cấu trúc

- AMPACT III (SP3000) – Thiết kế hệ thống cáp cấu trúc

Những nội dung được đào tạo ở trên đều tuân thủ theo tiêu chuẩn quốc tế và học viên đạt điều kiện trong kỳ thi sẽ được chứng nhận từ COMMSCOPE Infrastructure Academy cấp, có giá trị quốc tế.

Khóa học mang tới nhiều nội dung hay về: Thi công hệ thống cáp cấu trúc, Đo kiểm và cử lý hệ thống cáp cấu trúc, Thiết kế hệ thống cáp cấu trúc.

 

Latest News